Trichopus zeylanicus at Nilagala, lanceolate leaf type

Trichopus zeylanicus at Nilagala, lanceolate leaf type
Photographer: NyanatusitaRights holder: Nyanatusita

Trichopus zeylanicus at Nilagala, Bibile, Sri Lanka.  Lanceolate leaf type.

Feb 3, 2010

From Wikimedia Commons