Haliaeetus albicilla

Haliaeetus albicilla
Photographer: Sammy SamRights holder: Sammy Sam

Adult Haliaeetus albicilla, Hokkaido, Japan, 14/02/2010.

Source: Sammy Sam, Picasa.